شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی – (دختران)- استاد: فتوت – ویژه دانش آموزان شیراز – پیش ثبت نام سال 98

300,000 تومان

0 rating


توضیح دوره

شهریه کلاس 1،000،000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 800،000 محاسبه می شود و 300،000 تومان به صورت  پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در نواحی 1 , 4 و 2 شیراز است.

کلاس ها از 25 تیر ماه 98  شروع  می شود و تا پایان سال تحصیلی ادامه می یابد. هر هفته یک جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین  10 و بیشترین  20 نفر است. 

برنامه دوره درسی

سرفصل خالی است