شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی – (دختران)- استاد: فتوت – ویژه دانش آموزان سعادت شهر – پیش ثبت نام سال 97-98

200,000 تومان

0 rating


توضیح دوره


شهریه کلاس 850000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 600000 تا پایان 15 تیرماه محاسبه می شود و 200000 تومان به صورت  پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

 کلاس ها از ابتدای 21 تیزماه 97  شروع  می شود و تا پایان سال تحصیلی ادامه می یابد. هر هفته یک جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین  15 و بیشترین  20 نفر است. 

برنامه دوره درسی

سرفصل خالی است