آزمون ویژه شیمی دهم. قطبش، پیوند هیدروژنی و یژگی های آب

2,000 تومان

1 rating


توضیح دوره

برنامه دوره درسی

 • آزمون ویژه شیمی دهم. قطبش، پیوند هیدروژنی و یژگی های آب

  • آزمون ویژه شیمی دهم. قطبش، پیوند هیدروژنی و یژگی های آب
   مشاهده کامل شده درس

Reviews

Average rate: 5.0

 • تصویر پروفایل مدیر سایت
  مدیر سایت
  سلام
  خوب