دی ۰۴ ۱۳۹۶
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1600000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1400000 محاسبه می شود و 500000 تومان به صورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

دی ۰۴ ۱۳۹۶
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1600000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1400000 محاسبه می شود و 500000 تومان به صورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. . جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات