خرد ۱۸ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 900000 تومان است که با ثبت نام آنلاین 800000 محاسبه می شود و 400000 تومان پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در شیراز است.

کلاس ها از 1 مردادماه 97 شروع می شود. هر هفته دیکو جلسه کلاس برای هر پایه می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس رایگان داده می شود که شامل نکات و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 10 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. هرماه یک آزمون های شبیه سازی کنکور.

دی ۱۹ ۱۳۹۵
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1600000تومان محاسبه می شود که 600000 تومان آن بصورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.