تیر ۰۱ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1600000تومان است که با ثبت نام آنلاین 1200000 محاسبه می شود و 300000 تومان پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

کلاس ها از 21 تیر ماه 97 شروع می شود. هر هفته دو جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 10 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.

تیر ۰۱ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1600000تومان است که با ثبت نام آنلاین 1200000 محاسبه می شود و 300000 تومان پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

کلاس ها از 21 تیر ماه 97 شروع می شود. هر هفته دو جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 10 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.

تیر ۰۱ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 850000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 600000 تا پایان 21 تیرماه محاسبه می شود و 150000 تومان به صورت پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

کلاس ها از ابتدای 21 تیزماه 97 شروع می شود و تا پایان سال تحصیلی ادامه می یابد. هر هفته یک جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 15 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

تیر ۰۱ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 850000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 600000 تا پایان 21 تیرماه محاسبه می شود و 150000 تومان به صورت پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

کلاس ها از ابتدای 21 تیزماه 97 شروع می شود و تا پایان سال تحصیلی ادامه می یابد. هر هفته یک جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 15 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

خرد ۱۸ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 900000 تومان است که با ثبت نام آنلاین 800000 محاسبه می شود و 200000 تومان پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در شیراز است.

کلاس ها از 1 مردادماه 97 شروع می شود. هر هفته دیکو جلسه کلاس برای هر پایه می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس رایگان داده می شود که شامل نکات و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 10 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. هرماه یک آزمون های شبیه سازی کنکور.

دی ۱۹ ۱۳۹۵
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1600000تومان محاسبه می شود که 600000 تومان آن بصورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.