دی ۱۹ ۱۳۹۵
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1600000تومان محاسبه می شود که 600000 تومان آن بصورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.