تیر ۰۱ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1600000تومان است که با ثبت نام آنلاین 1200000 محاسبه می شود و 300000 تومان پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

کلاس ها از 21 تیر ماه 97 شروع می شود. هر هفته دو جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 10 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.

تیر ۰۱ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1600000تومان است که با ثبت نام آنلاین 1200000 محاسبه می شود و 300000 تومان پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید.

محل و زمان یرگزاری کلاس ها با هماهنگی شاگردان و در سعادت شهر است.

کلاس ها از 21 تیر ماه 97 شروع می شود. هر هفته دو جلسه کلاس در یک روز برگزار می گردد .

تمام جزوه های درسی در کلاس داده می شود که شامل درسنامه و دفتر کار و آزمون ها و تکالیف است.

تعداد در کلاس کمترین 10 و بیشترین 20 نفر است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.