آذر ۲۸ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1500000 محاسبه می شود و 500000 تومان به صورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. . جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

آذر ۲۸ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1500000 محاسبه می شود و 500000 تومان به صورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

دی ۱۹ ۱۳۹۵
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1600000تومان محاسبه می شود که 600000 تومان آن بصورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.