دی ۰۴ ۱۳۹۶
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1500000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1400000 محاسبه می شود و 400000 تومان به صورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

دی ۰۴ ۱۳۹۶
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1500000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1400000 محاسبه می شود و 400000 تومان به صورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. . جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

خرد ۲۵ ۱۳۹۶
معرفی دوره:

هزینه کلاس 1500000 هزار تومان می باشد. در صوزت ثبت نام آنلاین 1400000 محاسبه می شود و 400000 آن پیش پرداخت است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.

خرد ۲۵ ۱۳۹۶
معرفی دوره:

هزینه کلاس 1600000 هزار تومان می باشد. در صوزت ثبت نام آنلاین 1400000 محاسبه می شود و 300000 آن پیش پرداخت است. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.

دی ۱۹ ۱۳۹۵
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1800000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 1600000تومان محاسبه می شود که 300000 تومان آن بصورت پیش پرداخت جهت رزرو کلاس از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. علاوه بر آزمون های مستمر در پایان کلاس پایان شهریور ماه است و بعد از پایه آزمون های جامع برگزار می شود.