آذر ۲۸ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1،000،000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 900،000 محاسبه می شود و 300000 تومان به صورت پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات

آذر ۲۸ ۱۳۹۷
معرفی دوره:

شهریه کلاس 1،000،000 تومان است که در صورت پیش ثبت نام 900،000 محاسبه می شود و 300000 تومان به صورت پیش پرداخت از طریق وبسایت پرداخت نمایید. جلسات تا پایان تمام مباحث درسی ادامه دارد. مزیت کلاس : آزمون های مستمر و ارایه گزارش کار به اولیا، ارایه پاورپوینت های مرور درس، بررسی آزمون ها و نمونه سوالات