انتخاب دوره

انتخاب درس

کتاب کار شیمی سال چهارم بخش 1 و 2

"شامل متن های کامل کردنی مطابق متن کتاب درسی و تست های نمونه از کنکور سال های 84 تا 95. شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

30,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

کتاب شیمی 2 کنکور برتر- نویسنده :فتوت

شامل درس- نکته- تست -آزمون. ناشر : دانش پژوهان آینده ساز- شابک : 964-9951-02-4 شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

50,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

شیمی 3 تست درس آزمون - فتوت

شامل نکته ، درس ، پرسش های نهایی و کنکور شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

20,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

پاسخ های تشریحی تست های کتاب کار شیمی سال چهارم بخش 1

شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

10,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

کتاب کار و تمرین و نکته شیمی سال چهارم بخش 4

شامل متن های کامل کردنی مطابق متن کتاب درسی و تست های نمونه از کنکور سال های 84 تا 95. شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

20,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

کتاب کار شیمی سال چهارم بخش 3

شامل متن های کامل کردنی مطابق متن کتاب درسی و تست های نمونه از کنکور سال های 84 تا 95. شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

20,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

درس نامه شیمی 4 بخش 3 (اسید و باز)

شامل نکته ها، توضیحات درسی و خودآزمایی ها شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

30,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

کتاب کار و تمرین بخش 1 شیمی 3 کنکور برتر- تالیف : فتوت

شامل نکته های کامل کردنی از متن کتاب بر اساس صفحات کتاب درسی و تست های تمرینی برای هر جلسه شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

20,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

زیست شناسی پیش دانشگاهی (جلد اول) سلیمی

شامل نکته ، درس ، پرسش های نهایی و کنکور شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

40,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

زیست شناسی 2- سال سوم (جلد 1) سلیمی

شامل نکته ، درس ، پرسش های نهایی و کنکور شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

30,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

زیست شناسی 2- سال سوم (جلد 2) سلیمی

شامل نکته ، درس ، پرسش های نهایی و کنکور شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

30,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

زیست شناسی پیش دانشگاهی (جلد دوم) سلیمی

شامل نکته ، درس ، پرسش های نهایی و کنکور شما می توانید قسمتی از کتاب را به صورت رایگان از لینک زیر مشاهده نمایید.

30,000 ریال – خرید

مشاهده رایگان قسمتی از کتاب

انتخاب درس

انتخاب درس