سوادرسانه ای پایه دهم

نمونه سوالات سوادرسانه ای پایه دهم

سوادرسانه ای پایه دهم
نمونه سوالات سواد رسانه ای پایه دهم را رایگان در این پست دریافت نمایید. این فایل شمال 16 سوال در 3 صفحه می باشد.
دانلود
پسورد فایل:www.etopteach.ir

یک نظر ارسال کنید.